Google+

Mi Polin. Z polski

styczeń 26, 2014

MI POLIN. Z POLSKI
„Mi Polin” w języku hebrajskim oznacza „Z Polski”. Według legendy słowo Polin (פולין), czyli Polska, powstało z połączenia słów Po Lin, czyli „tutaj spocznij”. Kilkaset lat temu zostało objawione wędrującym Żydom, którzy odczytali to jako dobry znak. Od tej pory zaczęli się osiedlać na tych terenach. MI POLIN. Z POLSKI to pierwsza w Polsce marka nowoczesnych judaików – przedmiotów związanych z religią i obyczajowością żydowską. MI POLIN. Z POLSKI stanowi połączenie tradycji z nowoczesnym designem. Projektując staram się podkreślać miejsce, z którego pochodzę, w którym tworzę i łączyć przeszłość z przyszłością.

MI POLIN. Z POLSKI
„Mi Polin” in Hebrew means „From Poland”. According to the legend, the word Polin (פולין) – Poland, comes from the words Po Lin – „rest here”. A few hundred years ago Jews escaping from Spain perceived these words as a sign sent from heaven. They interpreted that as a good sign and from that moment on they started to settle in Poland. MI POLIN. Z POLSKI is the first brand in Poland, of modern, contemporary judaica designs – objects connected to Jewish religion and customs. MI POLIN. Z POLSKI is a combination of tradition and modern design. My designs highlight the place where I came from, where I work and through which I connect past with the future.