Google+

Spalony Dom II / The Burnt House II

wrzesień 14, 2013

Historia rozpadu drugiej części Spalonego Domu. The story of a destruction of the second part of The Burnt House.

Tam, gdzie sobie chodzę / The place, where I walk

wrzesień 5, 2013

Zdjęcia ze spacerów po warszawskiej Pradze. Photos from Praga, Warsaw.

Izrael z rozmaitościami / Variety of Israel

wrzesień 3, 2013

W Izraelu przyrządzone. Made in Israel.

Jesień / Autumn

wrzesień 2, 2013

Spalony Dom I / The Burnt House I

wrzesień 1, 2013

Historia pewnego spalonego domu. The story of a burnt house.