Google+

Design For Bantayan

styczeń 19, 2014

Kompleksowy plan pomocy mieszkańcom wyspy Bantayan na Filipinach, dający
im możliwość pracy i zarobku.

Meble „Spotkanie” / „Meeting” furniture

wrzesień 6, 2013

Zestaw mebli o nowoczesnej estetyce inspirowanych budownictwem i meblarstwem wiejskim. A modern furniture set inspired by folk style.

Broken Dishes

wrzesień 6, 2013

Naczynia na jedzenie izraelskie zrobione z potłuczonych naczyń. Dishes for the Israeli food made of pieces of broken dishes.

Biurko Pamiętające / Remembering Desk

wrzesień 3, 2013

Biurko Pamiętające zainspirowane zdjęciem biurka mojej prababci.
Remembering Desk inspired by picture of a desk which belonged to my great grandmother.