Google+

Mezuza dla na otwarcie JCC Warszawa / The mezuzah for the opening of JCC Warsaw

październik 27, 2013

mezuza_JCC

Foto. JCC Warszawa

 

Podczas wielkiego otwarcia JCC Warszawa naczelny rabin Polski Michael Schudrich przymocował mezuzę zaprojektowaną i wykonaną przeze mnie na indywidualne zamówienie JCC. Mezuza przedstawia JCC na mapie Warszawy i jego lokalizację w stosunku do przepływającej przez Warszawę Wisły. Wykonana jest z zabarwionego betonu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wieszanie2a