Google+

Mezuza z koroną / Mezuzah with a crown

wrzesień 7, 2013

korona1

Litera Szin tej mezuzy stanowi osobny element, który pełni funkcję zamknięcia wnęki na zwój z modlitwą, swym kształtem przypominając koronę Tory. Całość mezuzy symbolizuje więc sukienkę Tory. Otwór na gwóźdź do zamocowania mezuzy na odrzwiach znajdujący się po prawej górnej stronie symbolizuje znak wokalizacji, który odróżnia literę Szin od Sin.

The letter Shin is a separate object, which symbolize a crown of Torah. You put a scroll into the hole on the top of mezuza and close it using this letter Shin. The hole for nail on the Shin is at the right side as the dot over the letter Shin (at the left side would be Sin).

 

 

 

 

korona2Zestaw  dwóch mezuz symbolizuje tablice mojżeszowe nadane na górze Synaj wraz z prawem, o którym mają przypominać mezuzy i treść zawartej w nich modlitwy. Dwie mezuzy przypominają również świece szabatowe. Każda z mezuz funkcjonuje osobno, ale po ofiarowaniu jednej z nich osobie bliskiej mamy świadomość, że obie razem mają dodatkowe znaczenie oraz wartość.

Two mezuzot symbolize tablets given to Moses with the Law. Mezuza and the prayer inside remind about this law. The mezuzot look also like two shabbat candles. They are separate objects, but if you share it with someone close you will remember, that these 2 mezuzot are not really separate, together they form something more.

 

Realizacja mezuz o dowolnym rozmiarze na zamówienie.

I make it for individual order.