Google+

Morze Trzcinowe

wrzesień 15, 2018

Do przejścia przez Morze Czerwone nawiązuje Psalm 136 z Księgi Psalmów. Słowa „Legozer Jam-Suf ligzarim”
(
לגזר יםסוף לגזרים) – „On Morze Trzcinowe podzielił na części” – mówią o przejściu przez Morze Czerwone, w Torze zapisane właśnie jako Morze Trzcinowe. Nazwa Morze Czerwone nie pojawia się wcale.

zestawienie2

zestawienie1

Tagi: