Google+

Bujak / Rocking pillow

Sierpień 20, 2013

bujak2

 

Bujaki zrobione są z giętej, tapicerowanej sklejki. Projekt inspirowany jest starymi sofami i fotelami.

Bujaki (rocking pillows) are made of plywood, upholstered. The project was inspired by old sofas and armchairs.

 

bujak4