Google+

O MNIE / ABOUT ME

HELENA CZERNEK

Urodziłam się w 1985 roku w Warszawie. Studiowałam Wzornictwo na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i na Bezalel Academy of Arts and Design w Jerozolimie oraz Hebraistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuję się wzornictwem, drzeworytem japońskim mokuhanga, kaligrafią hebrajską, grafiką projektową, malarstwem i fotografią.

To, co najbardziej interesuje mnie w projektowaniu, to działanie na kontrastach. Dokonując zderzeń przeciwnych cech, uzyskuję nowe funkcje i znaczenia. W swojej twórczości często odwołuję się do tradycji żydowskiej, w zgłębieniu której pomaga mi właśnie projektowanie. W ostatnim czasie sięgam także dalej na wschód, do Japonii i tradycyjnej techniki barwnego drzeworytu japońskiego. W moich pracach wyraźny jest dialog pomiędzy kulturą europejską a blisko- i dalekowschodnią, przeszłością a teraźniejszością, folklorem a nowoczesnością.

• • •

Helena Czernek was born in 1985 in Warsaw. She studied product design at Academy of Fine Arts in Warsaw, at Bezalel Academy of Arts and Design in Jerusalem and Hebrew studies at Warsaw University. She works on product and graphic design, Japanese woodblock printing, Hebrew calligraphy, painting and photography.

„What interests me the most in design is dealing with contrasts. By confronting the opposites I acquire new functions and meanings. In my work I often fall back on Jewish tradition, which helps me to learn and experience Judaism. Lately, I get inspirations also from Japan by creating in traditional technique of Japanese woodblock printing. The dialogue between European and Middle Eastern or Far Eastern culture, future and the past, folklore and modernity are important to my projects.”