Google+

Drzewka światła / Trees of Light

luty 6, 2015

Akcja na Chanukę i Boże Narodzenie.
The event for Hanukah and Christmas.

Mezuza z koroną / Mezuzah with a crown

wrzesień 7, 2013

Dwie mezuzy zamykane literami Szin. Two mezuzot closed by the letters Shin.

Żonkile 70. / Daffodils 70.

wrzesień 7, 2013

Papierowe żonkile na obchody 70. Rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim. The paper daffodils for the 70th Anniversary
of The Warsaw Ghetto Uprising celebrations.

Menokija

wrzesień 7, 2013

Menokija – 3 tradycyjne żydowskie świeczniki w jednym. Menokia – 3 traditional Jewish lamps in one.

Mezuza dla niewidomych / Mezuza for the blind

wrzesień 5, 2013

Betonowa mezuza dla niewidomych z imieniem Boga zapisanym alfabetem Braille’a. Concrete mezuza for the blind people with the name of God written in Braille alfabet.

Mezuza na wejście do Muzeum / Mezuzah for the entrance of the Museum

wrzesień 3, 2013

Projekt konkursowy na mezuzę na wejście do Muzeum Historii Żydów Polskich. Designed for the competition: mezuza for the entrance of the Museum of the History of Polish Jews.