Google+

Kłosy Rut

lipiec 23, 2020

„Dokądkolwiek pójdziesz, tam i ja pójdę, a gdziekolwiek pozostaniesz, tam i ja pozostanę”. (Ruth 1:16)

Drzeworyt inspirowany jest Księgą Rut. Jest to opowieść o oddaniu i wsparciu – zarówno ludzkim, jak i boskim.
Drzeworyt składa się z 4 matryc. 

Tagi: