Google+
IMG_7985a

Morze Trzcinowe – drzeworyt

Wrzesień 15, 2018

Do przejścia przez Morze Czerwone nawiązuje Psalm 136 z Księgi Psalmów. Słowa „Legozer Jam-Suf ligzarim”
(
לגזר ים-סוף לגזרים) – „On Morze Trzcinowe podzielił na części” – mówią o przejściu przez Morze Czerwone, w Torze zapisane właśnie jako Morze Trzcinowe. Nazwa Morze Czerwone nie pojawia się wcale.

zestawienie2

zestawienie1