Google+

Mur bezpieczeństwa / Israeli West Bank barrier

wrzesień 4, 2013

Smur2

 

Izraelski mur bezpieczeństwa budowany jest od 2002 roku. Oddziela Izrael od Zachodniego Brzegu dla ograniczenia zamachów terrorystycznych ze strony palestyńskiej.

The Israeli West Bank barrier is being built since 2002. It separates Israel and The West Bank for avoiding terrorist attacks organized by Palestinian groups.

 

 

 

 

Smur14

Check point w Betlejem. The check point in Betlehem.

Smur8

Smur1

Barykada w Hebronie. The barricade in Hebron.

Smur5

Smur11

Mur w okolicach Jerozolimy dzielący szosę na część izraelską i palestyńska. The wall near Jerusalem dividing highway for two parts – Israeli and Palestinian.

Smur4

 Smur3

high 097

Smur12