Google+

Tam, gdzie sobie chodzę / The place, where I walk

wrzesień 5, 2013

Praga to miejsce, do którego wciąż wracam. Fascynują mnie jej zakamarki, ślady przeszłości, różnorodność.

Praga is the place, which I visit often. It inspires me by it’s nooks, yards and traces of the past.

chodze1

chodze7

chodze5

chodze6

chodze4

chodze3