Google+

Koszulka dla Noego / T-shirt for Noah

Wrzesień 1, 2013

noe2

Grafika na koszulkę inspirowana opowieścią biblijną o potopie i Arce Noego. Opakowanie stanowi koszulka sama w sobie, złożona w formę statku z papieru – Arki, z której spoglądają oczy różnych uratowanych zwierząt.

The graphic for a T-shirt inspired by the Biblical story about the Flood and the Noah’s Ark. The package for it is the T-shirt itself, folded as a paper ship – Ark. The animals’ eyes are watching as from there.