Google+

Mezuza na wejście do Muzeum / Mezuzah for the entrance of the Museum

wrzesień 3, 2013

Projekt konkursowy na mezuzę na wejście do Muzeum Historii Żydów Polskich. Designed for the competition: mezuza for the entrance of the Museum of the History of Polish Jews.

Izrael z rozmaitościami / Variety of Israel

wrzesień 3, 2013

W Izraelu przyrządzone. Made in Israel.

Biurko Pamiętające / Remembering Desk

wrzesień 3, 2013

Biurko Pamiętające zainspirowane zdjęciem biurka mojej prababci.
Remembering Desk inspired by picture of a desk which belonged to my great grandmother.

Woodpecker

wrzesień 3, 2013

Jesień / Autumn

wrzesień 2, 2013

Logo Żonkil / Daffodil logotype

wrzesień 1, 2013

Oficjalne logo obchodów 70. rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim. The official logotype of the 70th anniversary of the Warsaw Ghetto Uprising.

Panorama Warszawy / Warsaw View

wrzesień 1, 2013

Grafika na Rok Chopinowski 2010. The graphic for the Year of Chopin 2010.

MPP

wrzesień 1, 2013

Logo projektu Monitoring Ptaków Polski.

HaKoah

wrzesień 1, 2013

Logo dla HaKoah. The logotype for HaKoah.

Spalony Dom I / The Burnt House I

wrzesień 1, 2013

Historia pewnego spalonego domu. The story of a burnt house.

Mapa wydarzeń / The map of events

sierpień 19, 2013

Mapa wydarzeń w Warszawie na obchody 70. rocznicy Powstania w Getcie.
The map of events in Warsaw for the 70th anniversary of the Warsaw Ghetto Uprising.